Egypt - pyramidy

Egypt - pyramidy v Dahšúru

Egypt - Dahšúr

Archeologická lokalita Dahšúr byla pro veřejnost otevřena v říjnu 1996. Leží asi 10 kilometrů na jih od Sakkáry. Nejsevernější stavba v Dahšúru však leží sotva 2 kilometry vzdušnou čarou od Sakkáry. V Dahšúru stojí tři pyramidy ze Střední říše (12. dynastie) vybudované Amenemhetem II., Senvosretem III. a Amenemhetem III. Skutečnou zajímavostí tohoto pohřebiště jsou však dvě neobvyklé pyramidy, které si zde postavil zakladatel 4. dynastie Snofru: Červená pyramida a záhadná Lomená pyramida, již je možno pokládat za nejstarší pravou pyramidu v Egyptě. Podobně jako Džoser, i Snofru se těšil pověsti dobrého a moudrého krále, který si zaslouží, aby mu byly po smrti prokazovány božské pocty. Snofru zdědil silnou a bohatou zemi, jejíž jižní hranice probíhala při prvním nilském kataraktu, a z tamních obávaných pevností - Asuánu a Elefantiny - se zvolna stávala kypící města. Bohatství i moc se stále výrazněji soustředily v rukou jediné osoby - krále.

Pyramidy 4. dynastie – Červená (severní) Snofruova pyramida

Starověké jméno: „Snofru je zářící“

Původní výška: 104 metry

Délka strany: 220 metrů

Úhel sklonu: 43°22´

Dahšúr Nedávné výzkumy prokázaly, že zde je skutečné místo pohřbu Chufuova otce Snofrua. Červená pyramida, jejíž strany dosahují délky 220 metrů, je po Chufuově pyramidě druhou největší pyramidou vůbec.

Pyramidy 4. dynastie – Lomená (jižní) Snofruova pyramida

Starověké jméno: „Snofru září – jižní (pyramida)“

Původní výška: 105 metrů – plánovaná výška 128,5 metru

Délka strany: 188,6 metru

Úhel sklonu: 54°27´44´´ - 43°22´

Dahšúr Tato tvarem velmi zvláštní pyramida je pravděpodobně starší než severní a byla první pyramidou, která byla od začátku plánována ne jako stupňovitá, ale jako pravá. Projekt byl vskutku smělý, a kdyby byla pyramida dokončena podle plánu, byla by největší v Egyptě. Během stavby, když dosáhla téměř dvou třetin plánované výšky, se však architekti náhle rozhodli zmenšit úhel sklonu o více než 10° s následným snížením pyramidy o 23,5 metru oproti plánované výšce. Přesto je Lomená pyramida čtvrtou největší egyptskou pyramidou, po Chufuově, Červené a Rachefově.

Egypt - pyramidy v Gíze

Gíza

Chufu byl druhým králem 4. dynastie (2575 - 2520 př. n. l.), stavebník Velké pyramidy u Gízy, největší pyramidy v celém Egyptě. Je nejznámějším panovníkem Staré říše: právě pro svou pyramidu v Gíze, která se už od dob antiky pokládá za „div světa“. V povědomí lidstva žije většinou pod řeckým jménem Cheops, které mu dal ve druhé knize svých Dějin Hérodotos.Více o pyramidách v Gíze...

Egypt - pyramidy v Sakkáře

Egypt - Sakkára

Sakkára – toto jméno je arabské, ale je pravděpodobně odvozeno ze staroegyptského Sokar, což je Ptahův doplněk v jedné z hlavních triád z Mennoferu, Ptah-Sokar-Nefertum. Sokar je bůh mrtvých na obrovském pohřebišti táhnoucím se nějakých 45 kilometrů daleko na západním břehu Nilu. Více o pyramidách v Sakkáře...

Egypt - pyramidy v Abusíru

Egypt - Abusír

Téměř všichni panovníci 5. dynastie si své pyramidy postavili na jih od Gizy, na místě dnes známém jako Abusír, ležícím mezi Gízou a Sakkárou, 2,5 kilometru severně od stupňovité Džoserovy pyramidy. V Abusíru bylo vybudováno 14 pyramid. Více o pyramidách v Abusíru...