Egypt - plavba po Nilu

Egypt - řeka Nil

Asuán

Nil je jedinou stálou egyptskou řekou. Nil má délku 6 671 kilometrů (tato délka je počítána i s řekou Kagerou, samotný Nil pak má 5 584 kilometrů). Nil pramení severovýchodně od jezera Tanganika na území Burundi, a protéká skrze Burundi, Rwandu, Tanzánii, Ugandu, Súdán a Egypt, kde ústí do Středozemního moře rozsáhlou deltou s dvěma hlavními rameny (rozloha delty je 22 000 km2). Nil přinášel Egyptu záplavy, a to v období mezi červnem a říjnem, které byly způsobeny zesíleným přítokem Modrého Nilu a Atbary. Díky výstavbě přehrad u Asuánu je však jeho tok silně regulován. První malá Asuánská přehrada byla postavena v roce 1902 a roku 1971 byla dokončena druhá Asuánská přehrada. Dešťové srážky v údolí Nilu jsou zanedbatelné a v Deltě nepřevyšují 100 – 200 mm ročně. Zemědělství v Egyptě by nebylo bez Nilu možné, snad s výjimkou pobřeží Středozemního moře. Ve starověku každoroční nilské záplavy v období mezi červencem a říjnem pokrývaly většinu území v údolí Nilu a v Deltě. Při pečlivém hospodaření zásoby vody k pěstování obilí stačily. Nil čerpá vodu z Modrého Nilu, který pramení v Etiopské vysočině, a z Bílého Nilu, který se dělí do zmatené směsi malých říček v jižním Súdánu a sahá až k Viktoriinu jezeru v centrální Africe. Bílý Nil je napájen dešti tropického pásu a po celý rok skýtá poměrně stálou zásobu vody díky řece Sudd, která v deštivých sezónách absorbuje většinu vody. Modrý Nil a Atbara přivádějí velké množství vody z etiopských letních monzunů a v měsících od července do října jsou hlavním zdrojem vody v řece. Toto období odpovídá období dešťů v centrálním Súdánu. V Egyptě dosahovala voda v řece nejnižšího bodu v období od dubna do června. V červenci hladina stoupala a záplavy začínaly normálně v srpnu a pokrývaly většinu údolního dna od poloviny srpna do pozdního září. Voda odnášela z půdy sůl a ukládala na ní nánosy bahna, které se každým stoletím zvyšovaly o několik centimetrů. Hlavní plodiny se sely, když voda v říjnu a listopadu opadla, a dozrávaly podle druhu v období od ledna do dubna.

Egypt - chrámy Abú Simbel

Abú Simbel

Švýcarský archeolog Johann Ludwig Burckhardt navštívil 22. března 1813 Abú Simbel v naději, že tu najde bájný chrám Ebsambal, který žádný Evropan ještě neviděl. Náhle Burckhardt zahlédl horní partie čtyř kolosálních soch, které vyčnívaly z písku. To byl začátek objevení výstavnějšího a bohatšího ze dvou skalních chrámů, které dal Ramesse II. postavit na západním břehu Nilu v dolní Núbii. Více o chrámu v Abú Simbelu...

Egypt - chrám Philae

Egypt - Philae

Philae, latinský název chrámu ležícího na dávné hranici mezi Egyptem a Núbií. Poslední egyptský chrám nazývaný starými Egypťany Pilak („konec“) a Řeky Fílaí, nacházející se na stejnojmenném ostrově. Nejvíce se zde stavělo za vlády Ptolemaiovců a to především Ptolemaia II. (285 - 246 př. n. l.), který nechal postavit svatyni bohyně Isidy a jižní část chrámu mammisi (chrámu jejího narození) a dále Ptolemaia VII. a XI. a Euergeta II. Více o chrámu Philae...

Egypt - chrám Edfú

Egypt - Edfú

Edfú je místo známé díky Horovu chrámu. Edfú bylo významným egyptským politickým a kulturním střediskem. Edfú je společně s chrámem v Dendaře považován za jeden z nejlépe zachovalých chrámů v celém Egyptě. Díky svým rozměrům je také druhým největším, hned po chrámu v Karnaku. Chrám se začal budovat za Ptolemaia III. v roce 237 př. n. l. a do jeho dokončení za Ptolemaia XII. uplynulo přibližně 180 let. Více o chrámu Edfú...