Egypt - pyramidy

Egypt - pyramidy Staré říše

Gíza

Prvním divem světa jsou egyptské pyramidy. Pro svou mohutnost: „Hory kamenů, postavené na horách kamenů,“ říká Filón. Pro svou velkolepost: „Nejúžasnější architektonická myšlenka, která nemůže být překonána,“ říká Goethe. Pro svou nákladnost: „Marnivá pýcha faraónů, která stála nepředstavitelné peníze,“ říká Plinius. Pro svůj věk: „Všechno na světě má strach z času, ale čas má strach z pyramid,“ říká arabské přísloví.

Pyramidy Staré říše mapují celkem přesně vzestup a pád monarchie. Zvětšovaly se v závislosti na tom, jak vzrůstala faraónova pozemská moc a přibývaly jeho božské atributy. Jakmile obojí ztratilo na lesku, pyramidy se scvrkávaly, až se nakonec úplně přestaly stavět. Všechny monumentální pyramidy spatřily světlo světa za Staré říše, a to v místech situovaných jižně od dnešní Káhiry, v pásu širokém zhruba 80 kilometrů. Tam vyrostla řada královských nekropolí – v Sakkáře, Gíze, Dahšúru, Abúsíru i jinde.

Proč se pyramida nazývá pyramidou? Slovo pyramida pochází z řeckého pyramis, v množném čísle pyramides, kde znamená jehlan. Odvozuje se od slova pyr, které znamená oheň, nebo od slova pyra, znamenajícího mimo jiného pohřební hranici a v přeneseném slova smyslu hrob.

Je zajímavé si uvědomit několik praktických aspektů. Je zajímavé o nich uvažovat, když pyramidy navštívíte: 4000 celoročně činných kameníků musí vylámat 330 bloků denně. Během doby záplav se převáží 4000 bloků denně přes Nil, jsou naloženy na rampu vedoucí na gízskou plošinu a usazeny do jádra v množství 6,67 bloků za minutu. Stavba pyramid ve Staré říši byla gigantickým dílem. Velká pyramida v Gíze obsahuje přibližně 6,25 miliónů tun kamene. Jednotlivé kvádry váží od 2 do 15 tun. Aby mohla být stavba Velké pyramidy dokončena za vlády krále Chufua, musel by být po dobu 23 let zhotoven každé dvě minuty jeden kvádr. Největší množství kamene se těžilo poblíž stavby. Asuánská žula a kvalitní vápenec z Tury se dovážely bárkami na okraj pouště. Kvádry byly potom naloženy na saně a taženy po dřevěných polenech, která se musela pro snížení tření udržovat stále vlhká. K dopravě kamenů na potřebné místo stavby sloužily pravděpodobně rampy z nepálených cihel. Potom byla pyramida obložena. K tomu se používalo do sebe přesně zapadajících kamenných kvádrů, z nichž se vytvořily hladké venkovní stěny. Na obkládání se používal především vápenec z Tury, takže pyramidy byly po dokončení bílé. Kámen, tvořící vrcholek pyramidy, se pokrýval zlatem.

Egypt - pyramidy v Gíze

Egypt - Gíza

Chufu byl druhým králem 4. dynastie (2575 - 2520 př. n. l.), stavebník Velké pyramidy u Gízy, největší pyramidy v celém Egyptě. Je nejznámějším panovníkem Staré říše: právě pro svou pyramidu, která se už od dob antiky pokládá za „div světa“. V povědomí lidstva žije většinou pod řeckým jménem Cheops, které mu dal ve druhé knize svých Dějin Hérodotos.Více o pyramidách v Gíze...

Egypt - pyramidy v Sakkáře

Egypt - Sakkára

Sakkára – toto jméno je arabské, ale je pravděpodobně odvozeno ze staroegyptského Sokar, což je Ptahův doplněk v jedné z hlavních triád z Mennoferu, Ptah-Sokar-Nefertum. Sokar je bůh mrtvých na obrovském pohřebišti táhnoucím se nějakých 45 kilometrů daleko na západním břehu Nilu. Více o pyramidách v Sakkáře...

Egypt - pyramidy v Dahšúru

Egypt - Dahšúr

Archeologická lokalita Dahšúr byla pro veřejnost otevřena v říjnu 1996. Leží asi 10 kilometrů na jih od Sakkáry. Nejsevernější stavba v Dahšúru však leží sotva 2 kilometry vzdušnou čarou od Sakkáry. V Dahšúru stojí tři pyramidy ze Střední říše (12. dynastie) vybudované Amenemhetem II., Senvosretem III. a Amenemhetem III. Skutečnou zajímavostí tohoto pohřebiště jsou však dvě neobvyklé pyramidy, které si zde postavil zakladatel 4. dynastie Snofru: Červená pyramida a záhadná Lomená pyramida, již je možno pokládat za nejstarší pravou pyramidu v Egyptě. Více o pyramidách v Dahšúru...

Egypt - pyramidy v Abusíru

Egypt - Abusír

Téměř všichni panovníci 5. dynastie si své pyramidy postavili na jih od Gízy, na místě dnes známém jako Abusír, ležícím mezi Gízou a Sakkárou, 2,5 kilometru severně od stupňovité Džoserovy pyramidy. V Abusíru bylo vybudováno 14 pyramid. Více o pyramidách v Abusíru...