Egypt

Egypt - Kom Ombo

Egypt je známý především díky starověké civilizaci a mnoha světově proslulým monumentům, jako jsou pyramidy v Gíze, Velká sfinga, chrámy v Abú Simbelu, chrámy Luxor, Karnak, Dendara, Medinat Habú, Kalábša, a mnohé další. Egypt proslavily hrobky v Údolí králů, zejména ta Tutanchamonova, dále četné šlechtické hrobky a Údolí královen. Egypt, to je ale také jeho mnohamiliónové hlavní město Káhira, kde žije téměř čtvrtina veškerého obyvatelstva země. Káhira se pyšní četnými islámskými památkami a také slavným Egyptským archeologickým muzeem. Nesmíme ale zapomenout na krásné pláže Egypta a bohaté korálové útesy Rudého moře u Hurgady a na Sinaji. Sinaj je asijskou částí Egypta, najdete zde nejvyšší hory celé země, divoké rokle a kaňony, vyschlá wádí, která se na jaře naplní burácejícími vodami. Egypt to je ale také rozsáhlé naleziště koster předků dnešních velryb a dalších dnes již vyhynulých živočichů. Egypt to je nekonečná poušť - Arabská na východ od Nilu a Západní neboli Libyjská na západ od Nilu. V Západní poušti Egypta se nachází několik oáz, ve kterých se skrývá mnoho pokladů z dlouhých dějin Egypta a neskutečné přírodní krásy, jako je Bílá nebo Černá poušť, nekonečné písečné duny, termální sirné prameny a hlavně pohostinní a milí beduíni.

Egypt se rozkládá v severovýchodní části Afriky (mezi 22° a 32° zeměpisné šířky), na Sinajském poloostrově a několika ostrovech v Golfském zálivu a Rudém moři. Na severu je ohraničen Středozemním mořem, na východě Rudým mořem a Izraelem (255 km), na jihu sousedí Egypt se Súdánem (1273 km) a na západě s Lýbií (1150 km). Moře tvoří hranici v délce 2450 km. Egypt se dělí na čtyři hlavní geografické oblasti. Nilské údolí (necelé 4% Egyptské rozlohy) a delta, Arabská poušť na východě mezi Nilem a Rudým mořem (Východní poušť, na jihu přecházející v poušť Núbijskou, poušť má hornatý a kamenitý charakter - max. 2187 metrů nad mořem), Libyjská poušť na západě (Západní poušť, písčitý charakter) a Sinaj (Sinajský poloostrov). Nejdůležitější oblastí pro Egypt je údolí Nilu a zejména pak jeho rozlehlá delta na severu. V Libyjské poušti se nachází nejhlubší proláklina Kattara Egypta (133 metrů pod hladinou moře). Sinaj je severovýchodní část Egypta o rozloze 61 000 km2, ohraničená Izraelem, Suezským a Arabským zálivem a Středozemním mořem. Má pouštní charakter a hornaté vnitrozemí - nejvyšší hora Katherina 2629 m.n.m. Na Sinaji a v Arabské poušti se nachází hustý systém tzv. wádí, koryta vyschlých řek, které se při deštích naplňují.

Egypt se nachází v suchém subtropickém pásmu. V Egyptě rozlišujeme dvě roční období: letní od května do října (teploty dosahují i 46°C ve stínu) a zimní od listopadu do dubna (teploty se pohybují na severu okolo 20°C a na jihu 30°C). Teplotní rozdíly mezi dnem a nocí jsou v Egyptě okolo 18 st. V poušti pak rozdíl může činit i 40°C (přes 40°C přes den a okolo 0°C v noci). Srážky v Egyptě bývají zejména na severu (Alexandrie, Káhira), po výstavbě Asuánské přehrady a zvýšenému výparu se i v Horním Egyptě můžeme setkat s deštěm. Málo časté, ale vydatné srážky se vyskytují na Sinaji, kde zaplavují vyschlá koryta řek - wádí a přilehlá území.

Nil je jedinou stálou řekou Egypta. Se svou délkou 6671 km (tato délka je počítána i s řekou Kagerou, samotný Nil pak má 5584 km) je Nil nejdelší řekou na světě (povodí Nilu je 2 881 000 km2). Pramení severovýchodně od jezera Tanganika na území Burundi a protéká skrze Burundi, Rwandu, Tanzanii, Ugandu, Súdán a Egypt, kde ústí do Středozemního moře rozsáhlou deltou s dvěmi hlavními rameny (rozloha delty je 22 000 čtverečních km). Do doby než se spojí s Modrým Nilem má tok Nilu několik názvů. Ruvyronza, Ruvuvu, Kagera, L. Ukerewe, Victoria Nile, Albert Nile, Bahr al Jabal (Horský Nil), Bahr al Abyad (Bílý Nicl) a Nahr an Níl. Dvakrát ročně přináší Nil Egyptu záplavy, a to v červnu a říjnu, které jsou způsobeny zesílením přítoků Modrého Nilu a Atbary. Díky výstavbě přehrad v Asuánu v Egyptě je však jeho tok silně regulován. První Malá Asuánská přehrada byla v Egyptě postavena v r. 1902 a r. 1971 byla dokončena druhá Asuánská přehrada.

Zájezdy do Egypta

Poznávací zájezdy do Egypta

Egypt - velký okruh s pobytem u Rudého moře

Luxor

14-denní poznávací zájezd; termíny: duben, říjen, listopad; cena: 29 990 Kč

Tento podrobný poznávací zájezd je zaměřen na poznání země dávné historie i fantastické přírody - Egypta. Navštívíte pyramidy v Gíze i Sakkáře, slavnou Alexandrii na pobřeží Středozemního moře, Asuán i nejkrásnější chrám starého Egypta Abú Simbel, Údolí králů, Luxor a Karnak i současnou Káhiru a na závěr budete moci relaxovat v krásném letovisku Hurghadě u Rudého moře. Egypt však nabízí také mnoho památek z nedávné historie a to na minulost i přítomnost islámu.

Egypt - západní oázy

Egypt - Bílá poušť

19-denní poznávací zájezd; termín: listopad; cena: cca 37 000 Kč

Připravili jsme pro Vás nový okruh Egyptem. Okruh, který je zcela jedinečný na našem trhu. Za pomoci terénních aut budete moci poznat neskutečné krásy Západní pouště Egypta, ať už přírodní zajímavosti nebo starobylé památky. Rozsáhlá Západní poušť se rozkládá na ploše necelých 3 miliónů km2, z toho v Egyptě 681 000 km2, od západního břehu Nilu v Egyptě k libyjské hranici a od Súdánu směrem ke Středozemnímu moři. Ačkoli pokrývá více než 2/3 celkové rozlohy Egypta, kromě několika úrodných oáz je takřka neobydlená. Západní poušť Egypta - její nekonečná plocha je ohromující. Charakterizuje ji působivě rozmanitá krajina, počínaje obrovskými dunami a fantastickými sklaními útvary konče. Táboření pod širým nebem v tak úchvatném prostředí se může stát vrcholným zážitkem dovolené v Egyptě. Největší část našeho programu se zaměřuje právě na poznávání původních oáz a jejich památek, včetně té nejzachovalejší a zároveň nejodlehlejší Siwy. V údolí Nilu si pak na závěr prohlédneme pozůstatky hlavního města říše „kacířského“ faraóna Amenhotepa IV. – Anchnatona – starověký Achetaton, současnou El Amarnu, která patří bohužel mezi starověkými památkami Egypta k těm nejméně navštěvovaným.

Severní Egypt a Jordánsko

Egypt

17-denní poznávací zájezd; termín: květen; cena: 41 990 Kč

Egypt a jeho nekonečná poušť a z ní vystupující mohutné pyramidy – nejen slavná Gíza, ale také bohem zapomenutý Dahšúr a Abusír. Egypt - nepravá oáza Fajjúm, množství zeleně kolem jezera Karún, chráněná přírodní rezervace Wádí Zeuglodon s nálezy mnoha kosterních ostatků prehistorických velryb. Asijská část Egypta – poloostrov Sinaj, místo biblického putování Mojžíše a jeho lidu z područí faraónů. Egypt, to jsou také korálové útesy, bohatá podmořská fauna a právě o Sinaji se říká, že má bohatší a méně narušené korálové útesy než známé letovisko Hurgada.