Egypt - chrámy v Luxoru a Karnaku

Egypt - Luxor - Théby

Luxor

Asi 700 kilometrů na jih od Káhiry leží Luxor, malé město s přibližně 40 000 obyvateli. Každý rok sem přicházejí statisíce návštěvníků, aby obdivovali kouzlo Théb sta bran, jak tuto metropoli starověkého Východu nazval slavný řecký básník Homér. Jméno Luxor pochází od arabského al-Luqsor, znamenajícího paláce, což pravděpodobně odkazuje na množství velkolepých chrámů v této oblasti. Théby je řecký název odvozený ze staroegyptského Apet, jména chrámového komplexu v Karnaku, které s ženskou předponou dává Tapet, z čehož Řekové udělali Thebai. Staří Egypťané rozsáhlému městu říkali Veset. Říká se, že 85% pozůstatků starověkého Egypta je situováno právě zde. Od dob Nové říše patřil Veset k nejrozlehlejším městským oblastem v Egyptě. Jeho velkolepé stavby byly slavné po celém starověkém světě. Veset se rozkládal na území o rozloze 7,7 km2. Město se rozrůstalo na obou březích Nilu. Východní břeh patřil živým a západní břeh hlavně mrtvým. Většinu území východního Vesetu zaujímá současný Luxor. Od počátku vlády 21. dynastie začíná hvězda Théb blednout a místo nich se v hospodářské a obchodní oblasti dostává postupně do popředí Delta. V 7. století př. n. l. vyplenili chrámy Asyřané a část obyvatelstva odvlekli. V roce 27 př. n. l. poničilo město silné zemětřesení a další smrtelné rány mu pak zasadili postupně Římané, křesťané a Arabové. Na Théby se zapomnělo tak dokonale, že se dokonce dlouhou dobu ani nevědělo, kde ležely. Svého znovuobjevení se dočkaly až v roce 1718.

Západním Thébám dominovala hora, známá jako „Vrchol“. Egypťané věřili, že tato hora je vstupem do podsvětí. Do skal a úvozů v údolí Vrcholu bylo proto vytesáno množství hrobek. Tomuto pohřebišti se říkalo „Místo pravdy“. V době Nové říše byli panovníci pohřbíváni do hrobek ukrytých v Údolí králů. Na západním břehu byly vybudovány zádušní chrámy k uctívání zesnulého panovníka. Někteří vládci si budovali v západních Thébách také paláce. Největší byl palác Amenhotepa III. v Malkatě. V západní části Théb na levém nilském břehu se rozkládá Údolí králů, Údolí královen a Údolí velmožů, Deir el-Bahrí, Ramesseum, Medinat Habú a další památky pocházející z nejslavnějších dob starověkého Egypta.

Egypt - chrám v Luxoru

Luxor

Bůh Amon měl v Thébách dva hlavní chrámy: Karnak v severní části města a Luxor v jižní. Převážná část luxorského chrámu byla vybudována v období 18. dynastie za vlády Amenhotepa III. (1391 – 1353 př. n. l.). Za jeho syna Achnatona práce na výstavbě ustaly, pokračovalo se pak za Haremheba a Tutanchamona, kteří provedli část výzdoby. Více o chrámu v Luxoru...

Egypt - chrám v Karnaku

Egypt - Karnak

Karnak je místem, kde je na rozloze přibližně 3 km2 několik chrámů. Karnak lze zhruba rozdělit do čtyř částí. Na severu je velký komplex s chrámem boha Moncua, další je komplex bohyně Maat a v jejich okolí je mnoho menších staveb. Více o chrámu v Karnaku...