Egypt - pyramidy

Egypt - pyramidy v Sakkáře

Egypt - Sakkára

Sakkára – toto jméno je arabské, ale je pravděpodobně odvozeno ze staroegyptského Sokar, což je Ptahův doplněk v jedné z hlavních triád z Mennoferu, Ptah-Sokar-Nefertum. Sokar je bůh mrtvých na obrovském pohřebišti táhnoucím se nějakých 45 kilometrů daleko na západním břehu Nilu. Sakkára byla významným pohřebištěm po více než 3000 let. Nejstarší hroby možná pocházejí z období 1. dynastie. Za vlády 3. dynastie se celá oblast stala skutečným královským pohřebním městem. Za 4. dynastie byla nekropole využívána méně, stavělo se hlavně v Gíze. Faraóni 5. dynastie se po 150 letech do Sakkáry vrátili. Další významné stavební období bylo ve 2. polovině 2. tisíciletí př. n. l., v období Nové říše, kdy tu vyrostly hrobky významných státních úředníků.

Sakkára

Nejznámějším památníkem je Stupňovitá pyramida, ale kromě ní je v Sakkáře ještě dalších 14 pyramid. Ty vznikaly v době od 3. do 13. dynastie. Stupňovitá pyramida, stavba ze 3. dynastie, je nejstarším známým kamenným komplexem na světě.

Egypt - Džoser

Džoser byl zakladatel a první král 3. dynastie (asi 2700 - ? př. n. l.), stavebník první pyramidy v Egyptě. Zaujímá mezi egyptskými králi významné místo: v jeho nástupu na trůn se tradičně spatřuje konec archaického období egyptských dějin a začátek Staré říše. Z nápisů nalezených v Egyptě můžeme soudit, že poměry v zemi byly v jeho době celkem stabilní. Džoserova stupňovitá pyramida symbolizuje zároveň konec její počáteční formace i počátek tří klasických tisíciletí. Ve snaze o dosažení nesmrtelnosti panovník poprvé v rozsáhlém měřítku nahradil při stavbě nadzemní části hrobky nepálené cihly kamenem. Mohutná zeď z vápencových kvádrů je v současné době výsledkem usilovného životního díla francouzského egyptologa Jeana-Philippa Lauera. Když byla úplná, měřila 549 metrů na délku a 274 metrů na šířku. Na výšku měřila 9,1 metru. Do komplexu se vstupuje jediným vchodem. Tvoří ho chodba, na jejímž konci jsou v kameni napodobena dvě otevřená křídla obrovských vrat. Za nimi pak cesta do nitra komplexu pokračuje dlouhou chodbou či síní s 20 páry vápencových sloupů, které dosahovaly výšky 6 metrů. Vstupní chodba ústí svým závěrečným sloupovým vestibulem do Velkého dvora mezi Stupňovitou pyramidou a jižním křídlem ohradní zdi. Přes 60 metrů vysoká Džoserova stupňovitá pyramida se nachází téměř v přesném středu obdélníkového pole o rozměrech 555 x 278 metrů. Výzkumy prokázaly, že původní stavební projekt Stupňovité pyramidy byl několikrát změněn a její současná podoba je výsledkem dlouhodobého vývoje. Konečné rozměry její základy dosáhly 125 x 115 metrů, výška zhruba 61 metrů.

Sakkára

Džoserova a Sechemchetova pyramida v Sakkáře i pyramidy tří faraónů v Gize jsou němé a k návštěvníkům promlouvají jedině svou architekturou. Není v nich vyryt jediný nápis. Prázdné jsou i vnitřní stěny neobvyklé hrobky objevené na jihu Sakkáry, takzvané Faraónovy mastaby, kterou si dal postavit Menkaureův nástupce Šepseskaf. Na zdech jeho rozměrného věčného příbytku o dvou komorách, částečně připomínajícího posmrtné příbytky Chufua a Menkaurea, nenajdeme, stejně jako v abúsírských pyramidách, ani jediný hieroglyf. V roce 1880 však mladý archeolog Gaston Maspero objevil stopu písma na kamenném kvádru z pyramidy Pepiho II. a pak prozkoumal trosky další pyramidy — Merenreovy. To, co odkryli, jim vyrazilo dech; vnitřní stěny pyramidy byly doslova pokryty dlouhými sloupci hieroglyfů! V lednu 1880 pokračoval Maspero v průzkumu dalších pyramid — Venisovy, Pepiho II. a Tetiho – ve všech se zachovaly nápisy. Stavby pocházejí z dob panování 6. dynastie, s výjimkou pyramidy faraóna Venise, který vládl v letech 2375 - 2345 př. n. l. a byl posledním vládcem 5. dynastie. Pyramida tak poprvé promluvila a stala se knihou vtesanou do kamene.

Tetiho pyramida

Sakkára

Sektoru, který leží mezi archaickým pohřebištěm a Džoserovým komplexem, vévodí velká Tetiho pyramida, kolem níž se nachází několik největších a nejdůležitějších mastab v Sakkáře, jako jsou Mererukova a Kagemiho hrobka.

Starověké jméno: „Teti je nejtrvalejší z míst“

Původní výška: 52,5 metru

Délka strany: 78,5 metru

Úhel sklonu: 53°7´48´´

V interiéru pyramidy se žulová sestupná cesta svažuje k vestibulu, míjí tři žulové zátarasy a charakteristickou trojici skladištních místností, po nichž následuje předsíň a pohřební komora, zdobená bohužel dosti poškozenými Texty pyramid. Strop pohřební komory a vestibulu je složen ve stromečkovém vzoru. Astronomický motiv dekorace obsahuje tisíce nikdy nezapadajících hvězd přirovnávaných k panovníkově duši. Některé texty měly zapudit nebezpečí, zejména nebezpečná zvířata a hmyz, od živých lidí. Dále šlo o hymny na božstva v podobě litanií. Některé texty byly pronášeny během pohřbu panovníka a napomáhaly složitým mumifikačním postupům a náročnému přesunu, při němž se tělo přemisťovalo z nilského údolí nahoru na pouštní planinu a pak dolů do podzemních komor pyramidy. Západní stěnu, u které stojí kamenný sarkofág, opět zdobí stylizovaný motiv palácového průčelí. Sarkofág má rozměry 2,78 x 1,31 metru.

Egypt - pyramidy v Gíze

Gíza

Chufu byl druhým králem 4. dynastie (2575 - 2520 př. n. l.), stavebník Velké pyramidy v Gíze, největší pyramidy v celém Egyptě. Je nejznámějším panovníkem Staré říše: právě pro svou pyramidu, která se už od dob antiky pokládá za „div světa“. V povědomí lidstva žije většinou pod řeckým jménem Cheops, které mu dal ve druhé knize svých Dějin Hérodotos.Více o pyramidách v Gíze...

Egypt - pyramidy v Dahšúru

Egypt - Dahšúr

Archeologická lokalita Dahšúr byla pro veřejnost otevřena v říjnu 1996. Leží asi 10 kilometrů na jih od Sakkáry. Nejsevernější stavba v Dahšúru však leží sotva 2 kilometry vzdušnou čarou od Sakkáry. V Dahšúru stojí tři pyramidy ze Střední říše (12. dynastie) vybudované Amenemhetem II., Senvosretem III. a Amenemhetem III. Skutečnou zajímavostí tohoto pohřebiště jsou však dvě neobvyklé pyramidy, které si zde postavil zakladatel 4. dynastie Snofru: Červená pyramida a záhadná Lomená pyramida, již je možno pokládat za nejstarší pravou pyramidu v Egyptě. Více o pyramidách v Dahšúru...

Egypt - pyramidy v Abusíru

Egypt - Abusír

Téměř všichni panovníci 5. dynastie si své pyramidy postavili na jih od Gízy, na místě dnes známém jako Abusír, ležícím mezi Gízou a Sakkárou, 2,5 kilometru severně od stupňovité Džoserovy pyramidy. V Abusíru bylo vybudováno 14 pyramid. Více o pyramidách v Abusíru...