Egypt - plavba po Nilu

Egypt - chrám Edfú

Egypt - Edfú

Edfú je místo známé díky Horovu chrámu. Edfú bylo významným egyptským politickým a kulturním střediskem. Edfú je společně s chrámem v Dendaře považován za jeden z nejlépe zachovalých chrámů v celém Egyptě. Díky svým rozměrům je také druhým největším, hned po chrámu v Karnaku. Chrám se začal budovat za Ptolemaia III. v roce 237 př. n. l. a do jeho dokončení za Ptolemaia XII. uplynulo přibližně 180 let. Chrám v Edfú je 137 metrů dlouhý, šířka vstupního pylonu je 79 metrů a dosahuje výšky 36 metrů. Je považován za skutečně ideální model egyptského chrámu. Na průčelí mohutného 1. pylonu, který je 79 metrů široký a 36 metrů vysoký, je vyobrazen Ptolemaios XII., jak poráží skupinu vězňů. Egyptští panovníci byli zachycováni v této pozici téměř 3000 let. Velké nádvoří je ze tří stran obklopeno kolonádou z 32 sloupů, jejichž hlavice s rostlinnými motivy jsou ztvárněny do mnoha různých podob. Obrazy na stěnách zachycují vedle obětních a rituálních scén i královskou korunovaci. Do nitra chrámu se vstupuje velkou sloupovou síní. Před ní stojí znak Edfú, slavný žulový sokol s dvojitou korunou Horního a Dolního Egypta. Sokol je hlavním Horovým symbolem. Sloupová síň byla postavena Ptolemaiem VIII. Zde na levé vnitřní straně vstupního portiku je Síň zasvěcení, v níž se odehrávaly rituály za přítomnosti krále nebo jeho kněží ve slavnostním oděvu. Na pravé vnitřní straně 2. pylonu je malá kaple - Knihovna posvátných textů - vyzdobená reliéfy bohyně písma Sešat. První sloupová síň navazuje na menší druhou sloupovou síň s 12 sloupy. Byla vyhrazena slavnostním obřadům a sousedí se třemi dalšími malými místnostmi. První zprava je komnata pokladů. V ní jsou uvedena jména důlních oblastí, v nichž byly dobývány drahé kovy a drahokamy používané k výzdobě chrámu. Nalevo je komnata Nilu, která symbolizuje nevyčerpatelný zdroj hojnosti. V laboratoři jsou uvedeny návody na výrobu voňavek a posvátných mastí. Vlevo na zadní zdi je reliéf sluneční bárky s Horovou hlavou na přídi i zádi. V Nejsvětější svatyni se nachází temně se třpytící schránka pro kultovní obraz božstva. Tuto část chrámu nechal postavit Ptolemaios IV. Před schránkou z jednoho kusu žuly stojí žulový podstavec pro dřevěný boží člun. Na stěnách této svatyně je vyobrazen král, tentokrát Ptolemaios IV., jak před čluny bohů Hora a Háthor přináší kouřovou oběť. Kolem ní je rozmístěno 10 místnůstek, každá z nich měla svoji přesně vymezenou funkci v souboru rituálů spojených s uctíváním boha.

Egypt - chrámy Abú Simbel

Abú Simbel

Švýcarský archeolog Johann Ludwig Burckhardt navštívil 22. března 1813 Abú Simbel v naději, že tu najde bájný chrám Ebsambal, který žádný Evropan ještě neviděl. Náhle Burckhardt zahlédl horní partie čtyř kolosálních soch, které vyčnívaly z písku. To byl začátek objevení výstavnějšího a bohatšího ze dvou skalních chrámů, které dal Ramesse II. postavit na západním břehu Nilu v dolní Núbii. Více o chrámu v Abú Simbelu...

Egypt - řeka Nil

Asuán

Nil je jedinou stálou egyptskou řekou. Se svou délkou 6671 kilometrů (tato délka je spočítána i s řekou Kagerou, samotný Nil pak má 5584 kilometrů) je nejdelší řekou na světě (povodí Nilu je 2 881 000 km2). Více o řece Nil...

Egypt - chrám Philae

Egypt - Philae

Philae, latinský název chrámu ležícího na dávné hranici mezi Egyptem a Núbií. Poslední egyptský chrám nazývaný starými Egypťany Pilak („konec“) a Řeky Fílaí, nacházející se na stejnojmenném ostrově. Nejvíce se zde stavělo za vlády Ptolemaiovců a to především Ptolemaia II. (285 - 246 př. n. l.), který nechal postavit svatyni bohyně Isidy a jižní část chrámu mammisi (chrámu jejího narození) a dále Ptolemaia VII. a XI. a Euergeta II. Více o chrámu Philae...