Egypt - chrám v Karnaku

Egypt - historie chrámu v Karnaku

Egypt - Karnak

Historický zárodek Amonova chrámu v Karnaku byl v těch místech, kde se dnes nachází prázdné nádvoří Střední říše. Králové 18. dynastie nechali odklidit schránky svých předků a nahradili starší cihlové stavby budovami kamennými. Jádro dnešního chrámu v Karnaku vzniklo za Thutmose I. (1504 – 1492 př. n. l.) a od okolního světa bylo odděleno dvěma branami mezi 4. a 5. pylonem. Thutmoseho dcera Hatšepsovet a její sok Thutmose III. (1479 – 1425 př. n. l.) tuto část podstatně změnili a rozšířili. Uvnitř chrámu byly zbudovány kolem schránky na člun mnohé komory a kultovní místnosti a později byl postaven i další, 6. pylon s branou. V tutéž dobu byly postaveny mnohé nové obelisky a svatyně se rozšířila dále na východ výstavbou slavnostního chrámu Thutmose III. 7. a 8. pylon se staly impozantním architektonickým úvodem procesní cesty do Luxoru, k jižnímu chrámu Amona-Rea. Faraón Amenhotep III. (1392 – 1353 př. n. l.) byl dalším velkým stavitelem Karnaku. Nechal vybudovat nejen Moncuův chrám a chrám bohyně Mut, ale také další mohutnou konstrukci, 3. pylon ústřední svatyně Amona-Rea. Jeho syn Achnaton (1353 – 1337 př. n. l.) vyzdobil Karnak také jedním chrámem, otevřeným dvorem obklopeným pilíři východně od Amonova chrámu. Ale již Haremheb (1320 – 1297 př. n. l.) jeho stavby zničil a použil je jako výplně při stavbě 9. pylonu. Tento faraón nechal také postavit poslední velkou bránu na severojižní ose, 10. pylon s alejí sfing k chrámu bohyně Mut. Také 2. pylon centrální osy byl jeho dílem, a tato brána zůstala téměř po tisíc let majestátním hlavním vchodem celého komplexu. Prostor před ním se měnil ještě dlouhou dobu, než se stal dnešním Velkým nádvořím. Nejprve ho vyzdobil Ramesse II. (1279 – 1213 př. n. l.) alejí beraních sfing, jeho vnuk Sethi II. (1202 – 1197 př. n. l.) vystavěl vedle kapli a Ramesse III. (1191 – 1189 př. n. l.) dokonce celý chrám. Panovník Taharka (690 – 664 př. n. l.) zbudoval před branou mohutný sloupový baldachýn a nechal kvůli němu posunout část Ramesseových sfing stranou, před kolonádu, kterou již před třemi stoletími postavili králové 22. dynastie z města Búbastis. Nejvýznamnější představitel této dynastie Šešonk I. (945 – 924 př. n. l.) chtěl přestavět celý prostor na obrovský chrám, ale vybudoval jen kolonádu. Teprve mnohem později tento projekt dokončil král Nektanebof I. (380 – 362 př. n. l.) postavením přilehlého 1. pylonu.