Egypt - mešita a univerzita Al Azhar

Egypt - Al Azhar

Egypt - Káhira

Až do roku 1961 se na univerzitě vyučovaly jenom teologie, islámské vědy a islámské právo s arabštinou. Dnes k tomu přibyly nové fakulty hospodářství a obchodu, medicíny, farmacie, inženýrství, zemědělství, přírodních a společenských věd. Každý student, který si jako obor zvolí světské vědy, musí navštěvovat i přednášky a semináře teologie a islámského práva, z nichž povinně skládá zkoušky. Přes sto tisíc studentů vyučuje dnes asi 4 000 profesorů. V roce 1964 se poprvé brány univerzity otevřely i ženám. Zahraniční studenti musí před vlastním studiem absolvovat přípravný rok, v němž se učí arabštině, angličtině a islámským oborům.

V průběhu staletí byla mešita al-Azhar mnohokrát přestavována a restaurována. Do mešity se třemi minarety se vstupuje branou holičů z 15. století, kteří kdysi zbavovali hlavy studentů vlasů. Vlevo od brány je knihovna, kde je uloženo na 60 000 rukopisů. Knihovna byla stejně jako budova vpravo (Medresa) postavena ve 14. století. Za portálem zdobeným krásnými kamennými ornamenty se otevírá vstup do ústředního dvora - sahnu, který byl založen spolu s fátimovskou stavbou v 10. století. Výzdoba sloupové kruhové chodby s medailony a se špičatými oblouky byla vytvořena až ve 12. století. Samotný portál s minaretovou nadstavbou nechal postavit sultán Kajtbaj al-Ašraf roku 1469. Ke dvoru přiléhá zastřešený modlitební prostor, komponovaný jako obrovská sloupová hala. Sloupy pocházejí většinou ze starších řeckých nebo římských staveb. Mešita je tak významná, že byla několikrát přestavována a rozšiřována, o čemž svědčí i větší počet výklenků ukazujících směr modlení, tj. k Mekce.

Stručný úvod k islámu