Egypt - plavba po Nilu

Egypt - chrám Philae

Egypt - Philae

Philae, latinský název chrámu ležícího na dávné hranici mezi Egyptem a Núbií. Poslední egyptský chrám nazývaný starými Egypťany Pilak („konec“) a Řeky Fílaí, nacházející se na stejnojmenném ostrově. Nejvíce se zde stavělo za vlády Ptolemaiovců a to především Ptolemaia II. (285 - 246 př. n. l.), který nechal postavit svatyni bohyně Isidy a jižní část chrámu mammisi (chrámu jejího narození) a dále Ptolemaia VII. a XI. a Euergeta II.

Ostrov Pilak byl ohrožen stavbou staré Asuánské přehrady. Každý rok, když byla na podzim uzavřena zdymadla, vody přehradní nádrže nezadržitelně stoupaly a pozvolna zaplavovaly všechny vzácné chrámové stavby stojící na ostrově. V průběhu let voda úplně zničila barvu reliéfů. V čase pouhých 30 měsíců byl chrám přenesen na sousední žulový ostrov Agilka, vzdálený pouhých 500 metrů od zatopeného ostrova Philae. Náklady činily 30 miliónů dolarů. Stavby byly rozřezány na 37 363 jednotlivých kvádrů. Na jaře roku 1977 byl chrám opět dán do své původní podoby.

Stojí zde krásný pavilon Nektanebofa I., který je nejstarší částí celého komplexu. Sloupy korunují tzv. Hathořiny hlavice – představují tvář bohyně Hathor s kravíma ušima a nesou na hlavách hudební nástroj sistrum. Na 1. pylonu Isidina chrámu je vyobrazen Ptolemaios XII. V tradiční pozici je připraven obětovat zajaté nepřátele bohyni Isis, Horovi a Háthor. Vstupním portálem se dostaneme na velké nádvoří chrámu. Velké nádvoří je na východní straně ohraničeného kolonádou a komorami pro kněze, na západě kaplí zrození s krásným sloupovým ochozem s Háthořinými hlavicemi. Ze zadní strany ho ohraničuje 2. pylon. Na 2. pylonu jsou obětní scény faraóna Ptolemaia XI. před Isis a Horem. Dole je umístěna velká žulová deska, kterou sem nechal umístit Ptolemaios VI., když budoval chrám. 2. pylon přechází do sloupové síně, která sloužila v křesťanském období jako kostel. Do zdí jsou zde vytesány četné koptské kříže. Odtud se přechází přes naos s 12 síněmi do nejsvětější svatyně s krásnými reliéfy věnovanými hlavně božské triádě Osiris, Isis a Hor. Na severním konci ostrova stál Augustův chrám a Diokleciánova brána. Mezi nimi a chrámem bohyně Isis stály dva kostely, které od poloviny 4. století existovaly spolu s pohanskými kulty. Ty byly nakonec vymýceny za byzantského císaře Justiniána v 6. století. Poslední významnou stavbou na Philae je Trajánův pavilon. Stal se symbolem celého ostrova.

Egypt - chrámy Abú Simbel

Abú Simbel

Švýcarský archeolog Johann Ludwig Burckhardt navštívil 22. března 1813 Abú Simbel v naději, že tu najde bájný chrám Ebsambal, který žádný Evropan ještě neviděl. Náhle Burckhardt zahlédl horní partie čtyř kolosálních soch, které vyčnívaly z písku. To byl začátek objevení výstavnějšího a bohatšího ze dvou skalních chrámů, které dal Ramesse II. postavit na západním břehu Nilu v dolní Núbii. Více o chrámu v Abú Simbelu...

Egypt - řeka Nil

Asuán

Nil je jedinou stálou egyptskou řekou. Se svou délkou 6671 kilometrů (tato délka je spočítána i s řekou Kagerou, samotný Nil pak má 5584 kilometrů) je nejdelší řekou na světě (povodí Nilu je 2 881 000 km2). Více o řece Nil...

Egypt - chrám Edfú

Egypt - Edfú

Edfú je místo známé díky Horovu chrámu. Edfú bylo významným egyptským politickým a kulturním střediskem. Edfú je společně s chrámem v Dendaře považován za jeden z nejlépe zachovalých chrámů v celém Egyptě. Díky svým rozměrům je také druhým největším, hned po chrámu v Karnaku. Chrám se začal budovat za Ptolemaia III. v roce 237 př. n. l. a do jeho dokončení za Ptolemaia XII. uplynulo přibližně 180 let. Více o chrámu v Edfú...