Egypt - Abú Simbel

Egypt - záchrana chrámů Abú Simbel

Abú Simbel

V letech 1964 – 1968 se chrámy v Abú Simbelu staly předmětem obrovské záchranné akce, protože byly ohroženy výstavbou Asuánské přehrady. Podle odvážného projektu UNESCO byly oba chrámy vytesané do skály rozřezány na velké bloky a znovu postaveny ve vzdálenosti 200 metrů od řeky a o 68 metrů výše. Chrámy tehdy byly rozřezány na více než 1000 bloků o hmotnosti až 30 tun. Nad celým chrámem byla pak vytvořena železobetonová kopule pokrytá zeminou a kamením, aby tak dotvářela iluzi přirozeného skalního pahorku. Transport dvou údolních chrámů v Abú Simbelu a jejich záchrana před zatopením vodami Velké Asuánské přehrady probíhal v šesti fázích:

1) Odstranění skály v okolí chrámů: 30 metrů výškových stěny nad chrámy, 40 metrů pod nimi a poddolování do hloubky 80 metrů.

2) Vystavění 25 metrů vysoké hráze, která měla za úkol zadržet stoupající vody přehrady během operace.

3) Demontáž chrámů do 1036 bloků, z nichž některé vážily až 30 tun.

4) Očíslování a transport kvádrů o celkové hmotnosti 11 500 tun u Velkého chrámu a 3500 tun u Malého chrámu.

5) Přesná montáž chrámů se zachováním orientace i vzájemného postavení obou památek. Bloky byly upevňovány na zvláštní betonovou konstrukci.

6) Uvedení celkového vzhledu chrámu i jeho okolí do původního stavu.