Egypt - chrám v Luxoru

Egypt - chrám v Luxoru

Egypt - Luxor

Bůh Amon měl v Thébách dva hlavní chrámy: Karnak v severní části města a Luxor v jižní. Převážná část luxorského chrámu byla vybudována v období 18. dynastie za vlády Amenhotepa III. (1391 – 1353 př. n. l.). Za jeho syna Achnatona práce na výstavbě chrámu v Luxoru ustaly, pokračovalo se pak za Haremheba a Tutanchamona, kteří provedli část výzdoby. Nádvoří a pylon dal dostavět Ramesse II. (1304 – 1237 př. n. l.). Poslední úpravy zde nechal provést Alexandr Veliký. Navzdory doplňkům z pozdějších dob si chrám uchoval celistvost, kterou počáteční gigantické stavby v Karnaku postrádají. Precizní chrámové reliéfy se dochovaly jen díky tomu, že je z poloviny zasypal písek a naplaveniny a navíc na nich vyrostly luxorské domy. Chrám v Luxoru byl zasvěcen Amonovi, který měl v Luxoru podobu ithyfalického Mina. Byl úzce spojen s Velkým chrámem boha Amona v Karnaku a jednou ročně, během druhého a třetího měsíce období záplav, se v Luxoru konala dlouhá náboženská slavnost, při které obraz boha Amona z Karnaku navštívil svůj jižní Ipet, jak se tento chrám nazýval. Od severu směřuje k chrámu v Luxoru alej sfing s lidskou hlavou Nektaneba I. Je poslední 183 metry dlouhou částí tříkilometrové procesní cesty, která vedla k chrámovému městu boha Amona v Karnaku. Stovky sfing, mezi nimiž byly zasázeny květy a stromy, vroubily kdysi alej, která byla jen částečně vykopána a odhalena. Vstup do chrámu v Luxoru patří k nejpůsobivějším v Egyptě. Pylon, stejně jako vnější zdi chrámu, je vyzdoben oblíbeným tématem Ramesse II. – doklady jeho statečnosti v bitvě u Kadeše (1285 př. n. l.). Kdysi tu stávala dvojice obelisků z červené žuly, ale jeden z nich byl v roce 1883 odvezen do Paříže. Ten, co zbyl, je vysoký 25 metrů a zdobí ho na podstavci čtyři paviáni. Před pylonem je umístěno několik kolosů Ramesse II. Z původních šesti se do dneška dochovaly jen dvě sedící postavy ze šedé žuly vysoké 15,6 metru a jedna stojící postava, která ale musela být z podstatné části restaurována. Chrám v Luxoru má dvě nádvoří. Ta jsou propojená úzkou kolonádou, kterou vedla cesta procesí. Stěny kolonády jsou zdobeny výjevy ze slavností Opet. První nádvoří je obklopeno dvojitou řadou 74 sloupů s hladkými dříky, které jsou ukončeny hlavicí v podobě uzavřeného vrcholku papyrového stvolu. Na pravé straně stojí chrám z doby vlády Hatšepsovet a před ním stejný typ sloupů jako kolem prvního nádvoří. Nádvoří dominuje 11 obrovských kráčejících soch, které jsou téměř všechny vytesány ze žuly, a dva sedící kolosy. Všechny nesou jméno Ramesse Velikého, ale šest z nich bylo vytvořeno již za vlády Amenhotepa III. Vstup k procesní kolonádě Amenhotepa III. se sedmi sloupy na každé straně zdobí na severní straně dva sedící kolosy Ramesse II. z černé žuly s královnou Nefertari u pravé nohy. Na podstavcích soch jsou zobrazeni poražení a spoutaní núbijští a asijští zajatci. Chrám Amenhotepa III. v Luxoru začíná kolonádou, jejíchž 14 sloupů v podobě papyru s otevřenými hlavicemi se tyčí do výšky 19 metrů. Stěny za sloupy dali vyzdobit reliéfy králové Tutanchamón a Haremheb. Za kolonádou se otevírá Sluneční nádvoří Amenhotepa III. o rozměrech 52 x 46 metrů, které je obklopeno dvojitou řadou 60 sloupů v podobě papyrových svazků. Zastřešený chrám začíná na jižní straně nádvoří hypostylovou halou s 32 sloupy, které se podobají zkamenělé papyrové houštině. Za hypostylovým sálem následuje první předsíň, která sloužila jako svatyně bárky a později byla změněna na kapli římského císařského kultu. V zadní zdi byla vybudována apsida lemovaná sloupy a vymalovaná stojícími postavami Diokleciána, Maximina a dalších dvou césarů. Následuje Svatyně bárky Amenrea. Výzdoba předvádí Amenhotepa III. a Alexandra Velikého před ithyfalickým Amonem-Minem.

Egypt - chrám v Karnaku

Karnak

Karnak je místem, kde je na rozloze přibližně 3 km2 několik chrámů. Karnak lze zhruba rozdělit do čtyř částí. Na severu je velký komplex s chrámem boha Moncua, další je komplex bohyně Maat a v jejich okolí je mnoho menších staveb. Více o chrámu v Karnaku...